Zpět na přehled

Protilátky IgM proti viru hepatitidy A (anti-HAV IgM)

aHAVM

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
S/CO (index)
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 0,8 S/CO
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

HAV, hepatitis A virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu A. Patří k picornavirům (heparnavirům). Přenos je fekálně-orální cestou nebo prostřednictvím kontaminovaných potravin. Přibližně v  10% dochází k protrahovanému či relabujícímu průběhu, který však nevede k rozvoji chronické hepatitidy. Seroprevalence stoupá s věkem - od 11% u dětí do 5 let až po 74% u osob nad 50 let. Vakcína proti virové hepatitidě A indukuje tvorbu protilátek ve třídě IgM a IgG do 2 - 4 týdnů po prvním podání vakcíny. Očekávaná doba protektivních protilátek je až 20 let. IgM protilátky proti HAV (a-HAV IgM) je možné detekovat 3-4 týdny po infekci současně s objevením prvních příznaků a zůstávají detekovatelné 4-6 měsíců po infekci. Výjimečně mohou přetrvávat až rok po akutní infekci.

Interpretace

nereaktivní < 0,8  ≥ reaktivní

Zdravotní výkon
82077