Zpět na přehled

Protilátky proti Treponema pallidium (syfilis TP, TPHA)

TPHA

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
S/CO (index)
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 1 S/CO
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

TPHA je specifický test pro stanovení protilátek proti Treponema pallidum (TP), spirochétě způsobující syfilis. Jde o dvoustupňovou chemiluminiscenční imunoanalýzu na paramagnetických mikročásticích umožňující kvalitativní detekci protilátek proti TP přítomných v lidském séru nebo plazmě.

Interpretace

nereaktivní < 1 ≥ reaktivní

Reaktivní výsledky se posílají ke konfirmaci do SZÚ.

Zdravotní výkon
82097