Zpět na přehled

Protilátky proti tyroidální peroxidáze (anti-TPO)

a-TPO

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C

Jednotky
kIU/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 5,61 kIU/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Protilátky proti thyreoidální peroxidáze (aTPO) jsou protilátky třídy IgG, které mají velkou interindividuální variabilitu v podtřídách (IgG1, IgG2 a IgG3), v reaktivitě a jsou schopny na rozdíl od anti-TG fixovat komplement. Peroxidáza specifická pro štítnou žlázu (TPO) je přítomna v mikrozomech thyreocytů a společně s thyreoglobulinem má tento enzym významný podíl na syntéze hormonů štítné žlázy. aTPO poskytuje informaci o etiologii thyreopatie. Hodnoty aTPO  jsou zvýšeny u více než 90% pacientů s autoimunitní chronickou lymfocytární thyreoiditidou. U Gravesovy-Basedowovy choroby jsou aTPO rovněž přítomny asi u 3/4 nemocných, hodnoty obvykle nebývají příliš vysoké. Mírně zvýšené mohou být u subakutní thyreoditidy, pokud přechází do chronické autoimunitní thyreoiditidy. aTPO jsou hlavním markerem autoimunitní thyreoditidy - autoimunitní chronické lymfocytární thyreoditidy (Hashimotovy thyreoiditidy), Anti-Tg jsou pak častěji pozitivní v oblastech s jodovým deficitem a u pacientů se strumou. Eufunkční osoby s pozitivními protilátkami mají vyšší riziko pozdější poruchy funkce s následkem postupné destrukce žlázy a rozvojem hypofunkce, spíše výjimečně může vzniknout hyperfunkce.

Interpretace

↓ bez významného klinického významu


↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba, subakutní thyreoiditidy

Zdravotní výkon
93217