Zpět na přehled

Protilátky proti viru hepatitidy C (anti-HCV)

aHCV

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Typ zkumavky
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
S/CO (index)
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R    0 - 1 S/CO
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

HCV, hepatitis C virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu C. Obalený RNA virus řazený do čeledi Flaviviridae. Hepatitida C se nejčastěji vyskytuje u rizikových skupin obyvatel (uživatelé intravenózních drog, hemofylici, dialyzovaní pacienti a pacienti po transplantaci, homosexuálové). Přenos z infikované matky na plod je na rozdíl od HBV vzácný. Akutní hepatitida C probíhá často asymptomaticky a žloutenka se objeví jen u malé části nemocných. Více než 75% nákaz přechází do chronické hepatitidy s možností rozvoje jaterní cirhózy a později přechází do hepatocelulárního karcinomu. Mortalita v důsledku chronické infekce bývá odhadována na 1-5%. Infekčnost choroby roste se stoupjícími hodnotami transamináz (ALT, AST). Sérologická diagnostika spočívá ve stanovení IgG protilátek proti HCV.

Interpretace

nereaktivní < 1 ≥ reaktivní

Zdravotní výkon
82077