Zpět na přehled

Protrombinový test INR

PT INR

Parametry metody

Princip

vypočítaný parametr : PT INR = (PT/ PT NP) ^ISI

Materiál
plazma; Citrát sodný 1:10
Stabilita

6 hodin při 18 - 25 °C

Jednotky
bezrozměrné číslo
Referenční meze

Hodnocení výsledků je závislé na terapeutických požadavcích.

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Jde o poměr časů pacienta a normální plazmy umocněný ISI, což je index citlivosti použité reagencie. Hodnota INR slouží výhradně k monitorování antikoagulační léčby kumariny, proto nejsou stanoveny fyziologické meze.

Interpretace

↑ antikoagulační léčba, hodnota by neměla přesáhnout 4,0