Zpět na přehled

RDW = Red Cell Distribution Width

RDW

Parametry metody

Princip

odvozený parametr (vychází z hodnot MCV)

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
%
Referenční meze

RDW (%)
0 – 15 let           11,5 – 14,5
15 – 100 let      10,0 – 15,2
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace erytrocytů.

Interpretace

↑ anizocytóza