Zpět na přehled

Retikulocyty

RET

Parametry metody

Princip

Mikroskopické hodnocení

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
%
Referenční meze

RTC promile               5-15

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Výsledek vyjadřuje relativní zastoupení retikulocytů v populaci erytrocytů. Retikulocyty jsou mladé erytrocyty se zbytky organel obsahující RNA (ribozómy, endoplazmatické retikulum). Stanovení retikulocytů slouží k posouzení míry erytropoetické aktivity dřeně.

Interpretace

↓ dřeňový útlum 
↑ hemolytické anémie, krvácení, nádorová infiltrace kostní dřeně, kouření, těhotenství, fyziologicky u novorozence