Zpět na přehled

Revmatoidní faktor (RF)

RF

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 2 dny při 2-8 °C

Jednotky
kIU/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 30 kIU/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Revmatoidní faktor (RF) představuje protilátku pro Fc fragmentu molekuly Ig, přítomna je u většiny pacientů s RA, ale také se vyskytuje u zdravé populace. Jedná se tedy o screeningové vyšetření, které nemusí korespondovat s aktivitou onemocnění, nezachytí pacienty se seronegativní RA a není specifický pro všechny třídy Ig.

Interpretace

↓ bez významného klinického významu
↑ revmatoidní artritida, Sjogrenův syndrom, kryoglobulinemie, monoklonální gamapatie, Crohnova choroba, SLE, imunokomplexové vaskulitidy, bakteriální infekce, přechodně u virových infekcí

Zdravotní výkon
91335