Zpět na přehled

Revmatoidní faktor IgA, IgG, IgM

RF A, RF G, RF M

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
U/ml
Referenční meze

< 18 U/ml

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Revmatoidní faktory (RF) jsou autoprotilátky proti Fc části molekuly imunoglobulinu G. Objevují se v séru pacientů s revmatoidní artritidou, s menší frekvencí pak i při dalších onemocněních, jako je Sjögrenův syndrom, SLE nebo bakteriální endokarditida. RF mohou být přítomny jednotlivě v různých kombinacích v závislosti na klinických parametrech a aktivitě onemocnění. Je prokázána korelace mezi výší hladiny RF IgA, IgG a prognózou onemocnění.

Interpretace

negativní <18 U/ml

hraniční 18-22 U/ml

pozitivní > 22 U/ml