Zpět na přehled

Saturace transferinu

SATR

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Jednotky
%
Referenční meze
Pohlaví   Věk    
Muži   0 - 150R   20 - 55 %
Ženy   0 - 150R   15 - 50 %
Klinické informace

Saturace transferinu je definována jako podíl transferinu saturovaného železem na celkovém transferinu nebo poměr koncentrace železa k celkové vazebné kapacitě transferinu. Jde o citlivý parametr pro odhalení latentního nedostatku železa nebo předávkování železem. Při snížení obsahu zásobního železa v organismu roste syntéza transferinu a jeho saturace klesá. Klesne-li pod 16% (u dospělé populace) je nutné zahájit substituční léčbu. Naopak při přetížení organismu železem, klesá syntéza transferinu a jeho saturace roste.

Interpretace

↓ sideropenické anémie, deficience železa, falešně snížena při uvolnění transferinu z hepatocytů u parenchymatozních lézí


↑ hemochromatóza, neefektivní erytropoéza, thalasémie, sideroblastické anémie, krevní transfúze, léčebně podávané preparáty obsahující železo, hepatopatie, falešně zvýšena u snížené syntézy transferinu (negativní reaktant akutní fáze)