Zpět na přehled

Screening protilátek

Scr.pr.

Parametry metody

Princip

gelová sloupcová aglutinace

Materiál
plazma (K3EDTA)
Stabilita

12 hod. při 18 - 25°C, 7 dní při 2 - 8°C

Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Screening  protilátek je součástí předtransfuzního vyšetření. Provádí se rovněž u gravidních žen pro zjištění případné inkompatibility mezi matkou a plodem. Testuje se přítomnost nepravidelných antierytrocytárních protilátek s použitím diagnostických krvinek se známým zastoupením povrchových antigenů inkubací těchto erytrocytů s pacientskou plazmou/sérem při 37 °C. Vyšetření se provádí ve dvou prostředích - enzymatickém a LISS NAT - která usnadňují vazbu antigen-protilátka.