Zpět na přehled

Segmenty

seg

Parametry metody

Princip

mikroskopické hodnocení

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu

Jednotky
%
Referenční meze

NE (%)
0 – 1 den                   51,0 – 78,0
2 – 7 dní                     35,0 – 55,0
8 – 14 dní                   30,0 – 50,0
15 – 30 den               25,0 – 45,0
1 – 6 měsíce             22,0 – 45,0
0,5 – 1 rok                 21,0 – 42,0
1 – 2 roky                   21,0 – 43,0
2 – 4 roky                   23,0 – 52,0
4 – 6 let                       32,0 – 61,0
6 – 8 let                       41,0 – 63,0
8 – 10 let                     43,0 – 64,0
10 – 15 let                  44,0 – 67,0
15 – 100 let               47,0 – 70,0
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2 – 5 vzájemně spojených částí (segmentů). Průměrná produkce je 1,6 x 10^9 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením endotoxinů bakterií. Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je cca 12 hodin.

Interpretace

↓ některé bakteriální infekce, hematologické choroby, cytostatika, některá antibiotika, ionizační záření, ... 
↑ např. infekce, hematoonkologické choroby, nekrózy, otravy, popáleniny, …