Zpět na přehled

Těhotenský plazmatický protein A

PAPP-A

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 8 dní při 2-8 °C

Jednotky
IU/L
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Lidský plazmatický protein A spojený s těhotenstvím (PAPP‑A) je velký glykoprotein skládající se ze 2 podjednotek s celkovou s molekulovou hmotností 200 kDa. PAPP‑A patří do rodiny metaloproteináz závislých od zinku a poprvé byl izolován ze séra těhotných žen, u kterých jeho koncentrace postupně roste až do porodu. PAPP‑A je produkován trofoblastem a vylučován do mateřského séra. 

PAPP‑A v kombinaci s volným βhCG a sonografickým vyšetřením šíjového projasnění (NT) identifikuje během 1. trimestru (8.‑14. týden) těhotenství těhotné ženy se zvýšeným rizikem, že plod je postižený Downovým
syndromem.

Interpretace

Interpretace z pohledu screeningu VVV v 1. trimestru závisí na stanovení mediánu ve sledované skupině těhotných žen (podle týdne gestačního stáří)

Zdravotní výkon
81729