Zpět na přehled

Toxocara IgA, IgG, avidita

toxocA, toxocG, toxo can avi

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
IgA, IgG - IP, avidita - %
Referenční meze

0-0,9 IP

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Larvální toxokaróza je tkáňová helmintóza, při níž se člověk stává hostitelem larev škrkavek, které jinak dospívají ve psech (Toxocara canis) nebo kočkách (Toxocara cati). K nákaze člověka dochází pozřením vajíček parazita obsahujících larvy. Migrující larvy mohou způsobit vážné poškození tkání hostitele, a to především jater, ledvin, plic, srdečního svalu a tkání CNS.

Viscerální larva migrans (VLM) – nespecifické a variabilní klinické příznaky.

Oční larva migrans (OLM) – přítomnost larev v oku může narušit sítnici a projevuje se zhoršením zraku, strabismem, uveitidou, chorioretinitidou, bělavými zákaly sklivce, ablací sítnice apod. v některých případech může vést ke slepotě jednoho či obou očí.

Nervová larva migrans (NLM) – přítomnost larev v periferním či centrálním nervovém systému je příčinou meningoencefalitidy a dalších neurologických manifestací. 

Diagnostický význam má především stanovení specifických IgG protilátek a jejich avidity ELISA testem. Stanovením avidity protilátek IgG lze určit fázi onemocnění, IgA specifické protilátky doplňují diagnostickou mozaiku. Při primární infekci se tvoří nejprve protilátky s nízkou aviditou. V latentní fázi onemocnění jsou protilátky vysoce avidní a při sekundární infekci nebo reaktivaci produkují paměťové B-buňky ihned IgG protilátky s vysokou aviditou. Stanovení avidity protilátek IgG umožňuje přesnější určení fáze nákazy a je vhodným doplněním sérologické diagnostiky.

Interpretace
IgA<0,9negativní
 0,9-1,1hraniční
 >1,1pozitivní
IgG<0,9negativní
 0,9-1,1hraniční
 1,11-2,0nízká pozitivita
 2,01-3,0střední pozitivita
 >3,0vysoká pozitivita

 

avidita IgG< 40  %nízká časná nákaza (akutní fáze), nejčastěji do 5 měsíců po nákaze
 41-50hraniční zhruba 5-7 měsíců po vzniku nákazy
 41-100vysoká stará nákaza, (chronická infekce)

 

Vyšetření hraničních vzorků (avidita 41-50%, IgG a IgM index pozitivity 0,9 až 1,1) je zapotřebí opakovat z nového odběru za 2 až 6 týdnů s ohledem na specifika daného onemocnění.