Zpět na přehled

Toxoplazmóza IgM, IgG + avidita

TxM, TxG, TOXO AVI

Parametry metody

Princip

chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)

Materiál
sérum
Stabilita

14 dnů při 2-8 °C

Jednotky
IgM: S/CO, IgG: IU/ml, avidita: %
Referenční meze

IgM: < 0,83 S/CO

IgG: < 1,6 IU/ml

avidita: viz. interpretace

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
7 dnů
Klinické informace

Toxoplasma gondii parazituje na různých druzích domácích i divokých zvířat. Definitivním hostitelem nákazy je nejčastěji kočka. Člověk se nakazí požitím potravy kontaminované oocystami, často i po kontaminaci rukou při práci půdou či požitím nedostatečně tepelně zpracovaného masa. K transplacentárnímu přenosu dochází u akutně infikovaných těhotných žen. Onemocnění probíhá většinou asymptomaticky, popř. s příznaky podobnými vleklé lehčí viróze s teplotami a únavou. Nápadné může být zvětšení mízních uzlin. Těžký průběh mají infekce imunokompromitovných jedinců, pro pacienty s AIDS je charakteristická ložisková encefalitida, vzácněji pneumonie. Vrozená toxoplazmóza je následkem akutně získané infekce matky před nebo v průběhu těhotenství (vyšetření na toxoplazmózu je vhodné provést před plánovaným těhotenstvím). U plodu infikovaného v časné fázi gestace nebo velkou infekční dávkou může dojít k vážným klinickým následkům (spontánní potrat, porod mrtvého plodu, nezralost, hydrocefalus, chorioretinitida, kalcifikace mozku apod.). Při infekci v pozdní fázi těhotenství nebo při malé infekční dávce může proběhnout nákaza inaparentně a projeví se jenom séropozitivitou dítěte. Některá poškození se ale mohou při pozdní infekci matky objevit až s odstupem. Diagnostika je zejména sérologická, možná je izolace parazita. 

Hladina IgM protilátek při primoinfekci prudce narůstá, nízké hladiny však mohou přetrvávat i více než 12 měsíců po infekci. Pro posouzení nálezu u akutní toxoplasmózy je nutné opakovat vyšetření hladiny protilátek s časovým odstupem 2-3 týdnů mezi jednotlivými odběry.

IgG protilátky se ve vysokých hladinách objevují při primoinfekci a po sérokonverzi, nižší hladina IgG protilátek perzistuje dlouhodobě po infekci. Nález samotných IgG detekovaných během těhotenství není důvodem k přerušení těhotenství. Avidita protilátek IgG je veličina vyjadřující pevnost vazby mezi antigenem a protilátkou. V počáteční fázi se protilátky k antigenům infekčních agens nevážou příliš pevně, jejich avidita je nízká. V průběhu infekce imunitní odpověď vyzrává a avidita protilátek narůstá.

Interpretace
IgM< 0,83 S/COnegativní
 0,83-1,0 S/COhraniční
 ≥ 1,0 S/COpozitivní
IgG< 1,6 IU/mlnegativní
 1,6-3,0 IU/mlhraniční
 ≥ 3,0 IU/mlpozitivní
Avidita< 50 %nízká avidita
 50-59,9 %hraniční 
 ≥ 60 %vysoká avidita

Výsledek avidity v zóně 50-59,9 % nelze použít pro klinickou interpretaci. Doporučuje se odebrat druhý vzorek s přiměřeným časovým odstupem (např. 2 týdny) a test zopakovat.