Zpět na přehled

Transferin

TRF

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 3 dny při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C 

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
PohlavíVěk 
Muži0 - 14R1,9 - 3,9 g/L 
14 - 60R1,7 - 3,6 g/L
60 - 150R 1,6 - 3,4 g/L
Ženy0 - 14R1,8 - 3,9 g/L
14 - 60R1,8 - 3,82 g/L
60 - 150R 1,7 - 3,6 g/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Transferin je hlavní trasportér železa v organismu a působí jako negativní reaktant akutní fáze. Existuje několik genetických izoforem transferinu. Syntéza probíhá v játrech, malé množství vzniká v kostní dřeni, slezině a lymfatických uzlinách. Je pravidelně distribuován mezi plazmu a extravaskulární prostor a po vazbě na transferinové receptory předává železo erytroidním buňkám v kostní dřeni. Fyziologicky je saturován železem pouze z 1/3.

Interpretace

↓ malnutriční stavy, nefrotický syndrom, akutní zánětlivé stavy, nádorové onemocnění, chronické hepatopatie, hemolytické anémie


↑ chronický alkoholismus, hypochromní anémie z nedostatku železa, akutní hepatitida, zvýšený rozpad erytrocytů, přetížení organismu železem, opakované transfúze, aktivní jaterní cirhóza

Zdravotní výkon
91137