Zpět na přehled

Triacylglyceroly (TAG)

TAG

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
mmol/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 6T   0,78 - 1,80 mmol/L
6T - 1R   0,88 - 2,22 mmol/L
1 - 15R   1,18 - 1,64 mmol/L
15 - 150R   0,45 - 1,70 mmol/L
Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČSKB 2017, Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998, NČLP
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Triacylglyceroly jsou glyceridy ve kterých je glycerol esterifikován volnými mastnými kyselinami. Triacylglyceroly sehrávají  důležitou roli v metabolismu jako zdroj energie. Nejsou součásti biologických membrán. V metabolismu je z nich produkováno více energie než při metabolismu cukrů a proteinů (9 kcal/1g). 
Získávají se endogenní cestou – syntetizují se převážně v játrech, tukové tkáni a v tenkém střevě a exogenní cestou - z potravy, po resorpci v tenkém střevě se štěpí na glycerol a masné kyseliny (lipolýza). Glycerol a mastné kyseliny se dostávají do krevní cirkulace, kde dochází k resyntéze triacylglycerolů. Triacylglyceroly (endogenní i exogenní) jsou v krevní cirkulaci transportovány ve formě lipoproteinů.

Interpretace

↓ bez klinického významu 
↑ DM I.typu, hepatopatie, nefropatie, hypothyreóza, nadprodukce katecholaminů, familiární kombinovaná hyperlipemie, hypertriacylglycerolemie

Zdravotní výkon
81611