Zpět na přehled

Trombokrit

PCT

Parametry metody

Princip

vypočítaný parametr: PCT = (MPV/objem krve) x 100

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
bezrozměrné číslo
Referenční meze

PCT
0 – 15 let                    0,11 – 0,48
15 – 100 let               0,12 – 0,35 
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Trombokrit udává množství trombocytů v celkovém objemu krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu krevních destiček v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti trombocytů.

Interpretace

↓ autoimunní trombocytopenie, dřeňový útlum, intoxikace, metastázy, leukémie
↑ např. myeloproliferativní onemocnění, stav po splenektomii, stav po velkých chirurgických operacích, chronická zánětlivá onemocnění, fyzická zátěž, infekce, některé nádory (např. plic)