Zpět na přehled

β-2-mikroglobulin

B2M

Parametry metody

Princip

Turbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 8 dní při 2-8 °C

Jednotky
mg/L
Referenční meze
Sérum
0R - 150R0,97 - 2,64 mg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

b2-mikroglobulin (B2M) je malý globulární peptid identický s lehkými řetězci hlavního histokompatibilního komplexu HLA, jehož je součástí (pomáhá cytotoxickým lymfocytům k rozpoznání vlastních a cizích antigenů). Při rozpadu buněk se uvolňuje do krevní plazmy, vylučuje se do glomerulárního filtrátu a je zpětně resorbován zdravými tubulárními buňkami. Stanovení B2M v séru je proto citlivým ukazatelem tubulárního poškození ledvin. Stanovení B2M má význam zejména v onkologii a nefrologii, využívá se jako nádorový marker, je však málo specifický. Význam má především u maligních procesů buněk krevní řady (leukemie, lymfomy). Jeho nevýhodou však je, že do oběhu je ve zvýšené míře uvolňován při buněčné nekróze např. při zánětlivých procesech, při chemoterapii a po aktinoterapii maligních nádorů aj. Dochází tak k nespecifickému zvyšování jeho sérových hladin, což ztěžuje interpretaci. Efekt terapie přetrvává minimálně 3 měsíce. Při interpretaci nutno zohlednit aktuální funkci ledvin.

Interpretace

↓ bez významného klinického významu


↑ lymfocytární leukémie, mnohočetný myelom, Waldenstromova makroglobulinémie, SLE, revmatoidní artritida, autoimunitní onemocnění, některé zánětlivá onemocnění, glomerulonefritidy, tubulopatie, renální selhání

Zdravotní výkon
91193