Zpět na přehled

Vápník (kalcium, Ca)

Ca

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 21 dní při 2-8 °C

Jednotky
mmol/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
M+Ž   0 - 10D   1,90 - 2,60 mmol/L
   10D - 2R   2,25 - 2,75 mmol/L
   2 - 15R   2,20 - 2,70 mmol/L
   15 - 60R   2,10 - 2,55 mmol/L
Muži   60 - 150R   2,20 - 2,50 mmol/L
Ženy   60 - 150R   2,10 - 2,55 mmol/L 
 
Moč odpad
M+Ž   1 - 15R   2,0 - 4,0 mmol/24h
   15 - 150R   2,4 - 7,2 mmol/24h
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták, Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Vápník (kalcium) představuje jeden z důležitých parametrů pro hodnocení vnitřního prostředí především v souvislosti s nervosvalovou dráždivostí a posuzováním funkčních změn metabolismu kostního systému. V organismu se vyskytuje v anorganické formě (ionizované), vázané na plazmatické bílkoviny a  v komplexech. Resorbuje se v zažívacím traktu, méně pasivní difúzí, vylučuje se ledvinami a z částí kůží. V krevním oběhu se váže na receptory pro kalcium, které jsou na povrchu buněk řady orgánů. Koncentrace kalcia reguluje sekreci parathormonu, vitaminu D a kalcitoninu, přičemž dochází k udržení rovnováhy při reabsorpci v distálním tubulu a uvolňování kalcia ze skeletu.

Interpretace

SÉRUM:

↓ hypoparathyreóza, deficit vitaminu D, malabsorpční syndrom, stavy po resekci tenkého střeva, intestinální lipodystrofie, exsudativní enteropatie, porucha resorpce Ca, akutní pankreatitida, nefrotický syndrom, i.v. podávání Mg a citrátu, ztráty NaCl, gravidita, období laktace


↑ hyperparathyreóza, hypervitaminóza D, kostní neoplázie a metastázy, mnohočetný myelom, sarkoidóza, prolongovaná respirační alkalóza, chronická idiopatická hyperkalcémie, Albrighůt syndrom, Pagetova choroba, insuficience nadlevin, kostní atrofie, akromegalie, nervové poruchy, nefrolitiáza, gastrointestinální poruchy

MOČ:

↓ nízký přájem kalcia potravou, hypokalcemie, metabolická alkalóza, deficience vitaminu D, hypoparathyreóza, střevní malabsorpce, renální insuficience, po některých medikamentech
↑ primární hyperkalciurie, hyperparathyreóza, hyperkalcémie, tubulární poruchy

Zdravotní výkon
81625
Poznámka

Korigovaný vápník 

Stanovení provádíme výpočtem (k výpočtu je třeba znát hodnotu sérového albuminu), referenční rozmezí je stejné jako u celkového vápníku