Zpět na přehled

Vazebná kapacita transferinu pro železo (železo vazebná kapacita celková, TIBC)

FeVK

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Jednotky
µmol/L
Referenční meze
Věk 
15 - 150R     80 - 90 µmol/L 
Klinické informace

Celková vazebná kapacita séra pro železo (TIBC) představuje přenosovou kapacitu transferinu pro železo. Za normálních okolností váže transferin 45-72 µmol/l železa ve 100 ml séra (1,4 µg železa /1 mg transferinu). Celková vazebná kapacita je u zdravých osob obsazena pouze z části, zbytek je volná (UIBC=volná vazebná kapacita). Součet volné vazebné kapacity a koncentrace železa udává TIBC. Při nedostatku železa stoupá syntéza transferinu, tj. celková vazebná kapacita stoupá, stejně tak volná vazebná kapacita, přičemž saturace transferinu klesá.

Interpretace

↓ akutní a chronické infekce, maligní nádory, thalasémie, porfyrie, hemochromatóza, RA, hemolytické anémie, nekróza jaterního parenchymu


↑ deficience Fe, sideropenické anémie, jaterní cirhóza, krevní ztráty, gravidita, hemodiluce