Zpět na přehled

Vitamín B12

B12

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 3 dny při 20-25 °C, 7 dní při 2-8 °C 

Jednotky
pmol/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   138 - 652 pmol/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Vitamin B12 (kobalamin) je důležitou složkou potravy pro hematopoézu. Jedná se strukturálně o složitou sloučeninu s centrálně uloženým atomem kobaltu. Střevní flóra dokáže syntetizovat vitamin B12, ale toto množství je nedostatečné, proto je jeho množství silně závislé na potravě. Pro resorbci vitamínu v GIT je nutná přítomnost vnitřního faktoru, který je produkován buňkami parietálních buněk žaludeční sliznice. Vedle vnitřního faktoru je míra resorpce dána koncentrací vápenatých iontů, pH, žlučí a je limitována specifickými receptory vitaminu B12 v ileu. Vitamin je přenášen transkobalaminem jak do jater, kde je skladován, tak do dalších tkání, kde je utilizován. Při vysokých dávkách je možná pasívní difúze. Vitamin  B12 je obsažen v mase, hovězích a telecích játrech,  mléčných produktech a droždí. 

Interpretace

Interpretace koncentrace vitaminu B12 je silně závislá na obsahu kyseliny listové v erytrocytech.

↓  achlorhydrie, alfa-talasémie, alkoholismus, anémie (perniciozní, magaloblastická, aplastická, celiakie), vrozený deficit, snížený příjem železa a kyseliny listové, demence, divertikulotitida jejuna, cystická fibróza, gastrektomie, chronická atrofická gastritis, hemodialýza, hypermetabolické stavy, hyperthyreóza, primární hypothyreoismus, chronická pankreatitida, insuficience pankreatu, vegetariánství, malnutrice, mnohočetný myelom, nádory střeva a dutiny ústní, nedostatek IF, onemocnění CNS, resekce střeva, sklerodermie, snížený příjem vitamínu B12,  sprue, malabsorpční syndrom, syndrom slepé kličky, syndrom Zollinger–Ellisonův, gravidita


↑ jaterní cirhóza, DM, jaterní dystrofie, hepatitis, indukovaná cholestáza, jaterní kóma, leukemie (chronická lymfatická, akutní, chronická myeloidní a myelomonocytární), leukocytóza, malnutrice, chronické renální selhání, onemocnění jater, polycetemia vera, tumor s metastázami v játrech, urémie

Zdravotní výkon
93213