Zpět na přehled

Volná β‑podjednotka lidského choriového gonadotropinu (fβhCG, F-BHCG)

F-BHCG

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 8 dní při 2-8 °C

Jednotky
IU/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 0,1 IU/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován trofoblastem a volná b- podjednotka tvoří asi 1% intaktního hCG. Slouží k udržování žlutého
tělíska během prvních týdnů těhotenství a stimuluje produkci progesteronu.
Stanovení fβhCG společně s dalšími parametry slouží pro vyhodnocení odhadu rizika trisomie 21 (Downův syndrom) během prvního trimestru těhotenství.

Interpretace

hCG mohou produkovat trofoblastické a netrofoblastické tumory a nádory zárodečných buněk s trofoblastickými složkami. 

↑ u různých malignit

Zdravotní výkon
93155