Zpět na přehled

Laktátdehydrogenáza (LDH)

LD

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 4 dny při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 -6T   5,6 - 21,0 µkat/L
6T- 1R   4,6 - 11,8 µkat/L
1 - 15R   3,0 - 8,4 µkat/L
15 150R   2,08 - 3,67 µkat/L  
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998, příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Laktátdehydrogenáza (LDH) je enzym široce zastoupený ve tkáních, především srdce, jater, svaloviny a ledvin. LDH, nalézající se v séru, lze rozdělit na základě elektroforetické mobility na pět izoenzymů. Každý izoenzym je tetramerem složeným ze dvou rozdílných podjednotek.  Tyto podjednotky jsou označovány jako srdeční a svalové na základě jejich polypeptidových řetězců. Mezi izoenzymy patří dva homotetramery, LDH-1 (srdeční) a LDH-5 (svalový), a tři hybridní izoenzymy. Zvýšené hodnoty LDH v séru lze pozorovat při různých onemocněních. Nejvyšší hladiny jsou spojovány s megaloblastickou anémií, diseminovaným karcinomem a šokovými stavy. Středně zvýšené jsou při svalových nemocech, nefrotickém syndromu a cirhóze. Mírné zvýšení aktivity LDH provází případy srdečního nebo plicního infarktu, leukémie, hemolytické anémie a nevirové hepatitidy.

Interpretace

↓ bez klinického významu 


↑ hepatobiliární postižení (hepatitis, mononukleóza, hypoxické stavy, jaterní absces), dg. AIM, trombotická trombocytopenická purpura, anémie, trombocytémie, mnohočetný myelom, šokové stavy, maligní nádory, metastázy, postoperačně

Zdravotní výkon
81383